1. Jak wykonać prawidłowy zgrzew taśmy PET lub PP?

Zgrzew jest najsłabszym ogniwem w systemie pakowania taśmami PET i dlatego ważne jest aby przestrzegać poniższych zasad i unikać błędnego zgrzewania.

Zgrzew za mały to zgrzew niepoprawny, brak wypływu materiału grozi zerwaniem taśmy i uszkodzeniem spinanego towaru na palecie.
Poniższe zdjęcie nr 1 pokazuje taki rodzaj zgrzewu.


zdjęcie nr. 1

Na zdjęcu nr 2 widać zbyt duży wypływ materiału, zgrzew przegrzany.


Zdjęcie nr. 2

Zdjęcie numer 3 pokazuje jak powinien wyglądać prawidłowy zgrzew taśmy PET.
Widać lekki wypływ materiału po obydwu stronach zgrzewu.
Rozerwanie taśm może być utrudnione, zgrzewanie wystąpiło na całej powierzchni taśmy.

zdjęcie nr. 3

Wnioski:

- Zgrzew jest najsłabszym ogniwem w systemie pakowania taśmami PET. 
- Odpowiednie wykonanie zgrzewu jest równe około 75% - 80% wytrzymałości całej taśmy (jest to zależne również od jakości taśmy). 
- Jakość zgrzewu, w przypadku narzędzi wiązarek ręcznych akumulatorowych firm takich jak Signode BXT, Strapex STB, Orgapack ORT, Cyklop CMT można regulować przez ustawienie czasu zgrzewania.
- Dla różnego rozmiaru taśm, czas zgrzewania może być różny jest to uzaleźnione od gróbości taśm.
- Zaleca się każdorazowo przy zmianie rodzaju taśmy wizualne badanie jakości wykonanego zgrzewu.